1:48 Masks - AFV - Tamiya tape

Cat. no.NameManufacturerInstruction sheet
    
FX001M-4 Sherman wheel maskTamiya1
FX002Stug.III Ausf.B wheel maskTamiya1
FX003Tiger I early wheel maskTamiya1
FX004SchwimmwagenTamiya1
FX005K├╝belwagen Typ 82Tamiya1
FX006Hetzer wheel maskTamiya1
FX007T-34 Model 1941Tamiya1
FX008Tiger I earlySkybow1
FX009Jagdpanther wheel masksTamiya1
FX010Pz.IV wheel masksTamiya1
FX011StuG.III Ausf.G wheel masksTamiya1
FX012Pz.III Ausf.L wheel masksTamiya1
FX013Krupp Protze 6x4 wheel masksTamiya1
FX014Sherman Firefly IC wheel masksTamiya1
FX015Type 82 BeetleTamiya 325311
FX016T-34/76 1942 wheel masksHobby Boss1
FX017M-4A3E8 Sherman wheel masksHobby Boss1
FX018T-34/76 1943 wheel masksHobby Boss1
FX019M-4A3 Sherman wheel masksHobby Boss1
FX020M-4 Sherman wheel masksHobby Boss1
FX021GAZ-67BTamiya 325421
FX022Willys Jeep MBHasegawa1